Priser | Osteopat Paul Giske
Første konsultasjon 60 minutter kr  890

oppfølgende behandling 45 minutter kr 740

oppfølgende behandling 30 minutter kr 550