Stress/uro og dårlig søvn | Osteopat Paul Giske

Stress/uro og dårlig søvn

Sliter med stress?

Begrepet stress er et medisinsk og psykologisk begrep og ble introdusert av kanadieren Hans Selye i 1936   Dette er  et vidt begrep, man kan forenklet si at den totale belastninga man har har psykiske og fysiske påkjenninger utgjør den totale mengden stress. I tillegg er det viktig hvordan kroppen og psyken reagerer på disse belastningene. En viss mengde stress er bra, for lite stress kan være vel så skadelig som for mye stress.

Hvordan kan så osteopatisk behandling hjelpe for stress og dårlig søvn?
Grunnen til at den osteopatiske behandlinga kan hjelpe i forhold til stress er at den hjelpe kroppen å takle påkjenningene bedre ved at man i den osteopatiske behandlinga justerer de fysiske funksjoner i kroppen som kan påvirke stresshormonnivåene og man dermed får et mer balansert nervesystem og funksjon.  Den delen av det ikke viljestyrte nervesystemet eller autonome nervesystemet som heter sympatikus går til alle deler av kroppen og aktiverer kroppen og øker dermed  utskillelsen av stresshormoner.

Smerter i seg selv øker utskillelsen av stresshormoner, så hvis kroppslige endringer og feilfunskjoner er årsaken eller en del av årsaken så kan osteopati hjelpe. 

Et konkret eksempel er vel hvis noen sover dårlig pga smerter så vil kortisol som er et viktig stresshormon øke. Dette vil i sin tur skape enda mer stress for den enkelte som i sin tur skaper enda større utskillelse av stresshormoner. Smerter kan også redusere blodsirkulasjonen i magen pga endringer i ikke viljestyrte nervesystemet.

Da 90% av alt serotonin produseres i magen så kan det får konsekvenser for søvnen da mangel på serotonin er linket til mindre melatonin (Søvnhormon).Dette blir da en ond sirkel.

En osteopatisk behandling kan være med på å bryte denne sirkelen. Det viktigste er vel at enhver feilfunksjon eller skade vil påvirke det ikke viljestyrte nervesystemet som igjen påvirker utskillelsen av stresshormoner. Derfor kan en osteopatisk behandling bidra til å redusere stressnivået, så kan pasienten sammen med osteopaten finne ut hvilke andre tiltak som kan være nødvendige for å snu en negativ utvikling i forhold til stress.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
48 18 48 09