Sure oppstøt (GERD) | Osteopat Paul Giske

Sure oppstøt (GERD)

SURE OPPSTØT ELLER GASTRIC OSEOFAGAL REFLUX SYNDROM

Dette er en tilstand som beskrives av de som har det som en brennende smerte i brystet, en klo som griper rundt brystet, smerter og ubehag ved området til brystryggen, ubehag og smerter i mageregionen og smerter mellom skulderbladene.

Dette er de vanligste symptomene. Symptomer som kan komme i tillegg til disse kan være astma symptomer, Hes stemme, ørehinnebetennelser, forkjølelser som dukker opp uten spesiell grunn, tannslitasje pga syreforandringer i munnen og betennelser i øre nese hals.

Hvordan behandler leger sure oppstøt.

Det er 2 metoder som legevitenskapen bruker.

  1. De gir medisiner som hemmer produksjonen av magesyre. Disse må da inntas regelmessig for å hindre at symptomene kommer tilbake. 
  2. Operasjon. Ved et operativt inngrep som hindrer magesyre fra komme opp i spiserøret. Dette er effektivt, men gjør at man ikke eksempelvis kan kaste opp. Noe som kan by på komplikasjoner og i noen tilfeller være direkte livstruende hvis man har inntatt noe som er giftig som kroppen ellers ville ha kvittet seg med.

Hvorfor kan man behandle GERD/Sure oppstøt med osteopati?

Ettersom magesekken lukkes av en muskel som relatert til mellomgulvet så er sure oppstøt i mange tilfeller en mekanisk problemstilling. Det vil si at muskelen er som en vridningslås.

Denne muskelen lukker seg når den blir strukket. I de tilfeller den ikke blir strukket så kan den få problemer med å lukke seg og magesyre kan komme opp i spiserøret.

Det kan det være mange grunner til at skjer.

En av flere vanlige tilstander ved sure oppstøt er at man har en kyfotisk holdning. Det vil si den øvre delen av ryggen er rund.

Dette endrer spenningsforholdene og gjør muskelen som går ned til magesekken mister spenning og ikke helt klarer å lukke seg.

Endringer i de mekaniske forhold i den nedre delen av ryggen (for eksempel et korsben som står bakover, stramme hoftebøyere, organer som påvirker muskelskjelett systemet i disse områdene, spenninger i mellomgulvet osv.) har endret seg, gjerne på grunn av graviditet og/eller overvekt som skaper et trykk opp under mellomgulvet.

Dette er bare noen av mange årsaker til at mekaniske/nevrologiske endringer oppstår og magesyre kan returnere til spiserøret.  Når disse mekaniske komponentene blir undersøkt og behandlet av en osteopat så vil de mekaniske forholdene bli forbedret, slik at muskelen som hindrer mageinnhold fra å returnere til magesekken begynner å fungere normalt igjen, og pasienten kan veldig ofte oppleve at symptomene forsvinner.

Når dette skjer ser vi ofte en varig effekt og man kan da også stoppe eller redusere bruken av syrenøytralisende medikamenter. Noen må da ta medikamenter av og til, men veldig mange kan stoppe helt å ta medisiner. Dette må gjøres i samråd med legen din.

Osteopaten kan da drøfte dette med legen, slik at legen også blir informert og kan forstå bakgrunnen for hvorfor osteopatisk behandling kan være en løsning eller supplement til den kjente medisinske behandlingen. 

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
48 18 48 09