Svimmelhet | Osteopat Paul Giske

Svimmelhet​

Sliter med svimmelhet?

Det er gjort en del forskning på osteopati og svimmelhet som viser at osteopati har god effekt. Et studie av 40 eldre mennesker med balanseproblemer viste sannsynlig forbedring av balansen i forhold til diverse tester som ble utført. Se artikkel(http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094242) Et pilot studie av 18 personer som hadde slitt med svimmelhet viste også en sannsynlig forbedring av svimmelhet.

Det vil si at det it i fra de statistiske beregningene som ble gjort så er det sannsynlig at dette resultatet ikke kan tilskrives tilfeldigheter men den osteopatiske behandlinga.  Svimmelhet kan skyldes sirkulatoriske, nevrologiske og mekaniske forhold, enten som enkeltfaktorer eller som en kombinasjon av disse. Osteopaten vil korrigere disse ”feilene” og svimmelheten vil da ofte avta eller forsvinne. Det gjøres alltid medisinske tester som avslører om det er en underliggende sykdom som må undersøkes nærmere. 

​Balanseapparatet som sitter i øregangen får informasjon fra andre deler av kroppen. Denne informasjonen mottas i balanseapparatet og gir så nervesystemet den informasjonen den trenger for å kunne holde balansen og styre muskulaturen slik at vi kan fungere på en optimal måte.

Når denne informasjonsutvekslingen blir forstyrret så vil de systemene som «snakker» sammen ikke gi hverandre riktig informasjon, og resultat kan da bli at man får dårlig balanse og blir svimmel.
Grunnen til dette kan være mange. Det viktigste jeg gjør som osteopat er å først gjennomføre medisinske tester.

Det kan være å avdekke om det har vært små slag, sirkulasjonsforandringer i de blodårene som går til hjernen, mistanke om kreft som påvirker systemet, krystallsyke osv.

Når dette er gjort gjør jeg en grundig osteopatisk undersøkelse som avdekker de dysfunksjoner som kan være relevant. Ofte finner man forandringer i nakken, kjeven og hodet.

De relevante funn blir så behandlet, og jeg undersøker så etter behandlinga og før neste behandling for å se om det har endret seg. Det vil vanligvis ta 3-5 behandlinger før svimmelheten er borte etter betydelig forbedret.

På denne måten blir behandlinga mye mer individuelt tilpassa hver enkelt pasient, som gjør at det er større mulighet for å lykkes i behandlinga.

Tilfør dette (Men om problemet sitter der smerten er, så vil selvsagt behandlinga skje på samme sted som smerten er) Dette finner man ut av igjennom sykehistorien og medisinske tester.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
48 18 48 09